Rukopisy Českého farmaceutického muzea v Kuksu

Jste zde

Česky

České farmaceutické muzeum v Kuksu (středisko Univerzity Karlovy v Praze - Farmaceutické fakulty v Hradci Králové) digitalizovalo v roce 2022 dva rukopisy. Autorem kodexu nejspíše z roku 1790 je lékárník Eduard Mengmann (Materia medica oder Artzney Buch, sign. HK475). Druhým rukopisem je matrika Hlavního grémia lékárníků v Praze (sign. HGL, inv. č. 4, kn. 1), která obsahuje záznamy související s jeho agendou – úřední výnosy, seznamy členů a lékáren, záznamy finančního charakteru apod. – připisované postupně od osmdesátých let 18. do dvacátých let 19. století.

 

Seznam dokumentů

Matrika Hlavního grémia lékárníků v PrazeHGL, inv. č. 4, kn. 1; České farmaceutické muzeum; Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové; Kuks; Česko
Eduard Mengmann: Materia medica oder Artzney BuchHK475; České farmaceutické muzeum; Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové; Kuks; Česko

Related Posts