Rukopisy Národní knihovny České republiky

Jste zde

Česky

Nově zpřístupněné kodexy NK pocházejí ze tří větších provenienčních celků: starého fondu NK, rukopisů kláštera v Teplé a bývalé pražské lobkowiczké knihovny. Po obsahové stránce jde o pestrý soubor, v němž převažují kodexy teologické, liturgické a homiletické, zastoupena jsou ale také díla legendistická, lékařská, gramatická, filozofická či právní a rukopisy biblické, v některých případech s výklady. Kodexy s dochovanými vlastnickými záznamy pocházejí z významných českých středověkých knihoven: kromě kolejí pražské univerzity jde např. o svazky z augustiniánských kanonií v Roudnici nad Labem a Třeboni nebo z cisterciáckého kláštera ve Zlaté Koruně. Nejstarší zpřístupněné kodexy pocházejí z 12. století, nejmladší z počátku 16. století. Z jazykového hlediska výrazně převažuje latina, digitalizována je ale také významná památka české literatury, tzv. Hradecký rukopis s duchovními skladbami a satirami (signatura XXIII G 92), z německých kodexů pak některé rukopisy s právními texty (Teplá MS. C 5, Teplá MS. D 13). Pro dějiny knižní malby jsou zajímavé např. kodexy Teplá MS. E 46, pocházející z roku 1491 z Magdeburgu, rukopisy českého původu Teplá MS. D 16 (Nový zákon s komentář) a Teplá MS. b 15 (modlitební kniha) nebo italský rukopis Teplá MS. E 8.

 

Seznam dokumentů

Nicolaus de Lyra: Postilla litteralis super Vetus testamentum, parsIII.B.17; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Statuta provincialia Arnesti de Pardubicz; SermonesIII.B.28; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Ioannes Saresberiensis: Polycraticus sive De nugis curialium et vestigiis philosophorumIII.C.1; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Guido de Monte Rocherii: Manipulus curatorum de septem sacramentisIII D 25; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Biblia cum commentario marginali et interlineariIII.D.5; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Thomas de Aquino: Quaestiones disputatae de maloIII.E.2; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Thomas de Chobham: Summa confessorum (Poenitentiale)I.C.44; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Tabula ad opus Bartholomaei Albici (fragmentum)I.C.48; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
MissaleI.D.33; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Petrus de Crescentiis: Ruralia commoda; Liber medicinalisI.D.39; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Thomas de Aquino: Summa theologiae, tertia pars, quaestiones 1-59 (abbreviatae)I.F.15; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus variiI.F.1; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Stephanus Fliscus: Sententiarum variationes sive SynonymaI.F.21; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Richardus de Sancto Victore: Textus variiI.F.26; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Summarium biblicum, fragmentumI.F.43; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Fragmentum cum textis theologicis et excerptisI.F.44; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Fragmentum tractatus astronomiciI.F.49; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Breviarium ordinis heremitarum sancti Augustini, pars hiemalisI.G.26; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Missale Pragensis dioecesisI.G.28; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
BreviariumI.G.48; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Postilla de temporeI.G.55; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Guilelmus de Lancea: Diaeta salutisI.H.15; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Sermones de tempore et de sanctisI.H.16; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
BreviariumI.H.4; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
BreviariumTeplá MS. b 13; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Libellus precum, canticorum et aliorumTeplá MS. b 15; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
„Responsorium“Teplá MS. b 18; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Tractatus varii, exempla et aliaTeplá MS. b 19; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Petrus Ravennatis: Sermones extraordinarii et pulcherrimi (tisk); Psalterium et orationes (rukopis)Teplá MS. b 20; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Walther Ekhardi: Neun Bücher Magdeburgischen Rechts (2. Bearbeitung) (IIb.2)Teplá MS. D 13; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
[Novum testamentum latinum, exceptis evangeliis, cum commentariis et glossis]Teplá MS. D 16; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Graduale de sanctis [et alia]Teplá MS. E 46; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
[Breviarium]Teplá MS. b 8; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Alphabetische RechtsregelnTeplá MS. C 5; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Sermones dominicales et varii textusTeplá MS. C 6; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Hugo de Prato florido: Sermones de tempore, pars secundaTeplá MS. D 1; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Agenda monasterii ChotiessoviensisTeplá MS. D 4; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Vita sancti Bernhardi ClaraevallensisTeplá MS. D 5; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Testamentum vetus - Libri didactici nonnulli cum commentarioTeplá MS. E 8; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus philosophici, praecipue quaestiones Johannis Versoris in libros AristotelisV.E.9; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Odo de Cheriton: Sermones; Odo de Cheriton: Tractatus de poenitentiaXXIII.E.66; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
SermonesXXIII.F.121; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Jacobus de Voragine: Legenda aureaXXIII.F.90; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Cronica episcoporum WratislaviensiumXXIII.F.95; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Birgitta de Suecia: Regula sancti SalvatorisXXIII.G.57; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Breviarium in usum monasterii ordinis Cisterciensis conscriptumXXIII.G.60; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Regula commilitonum templiXXIII.G.66; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
[Sborník českých veršovaných skladeb]XXIII.G.92; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko

Related Posts