Novověké rukopisy Severočeského muzea v Liberci

Jste zde

Česky

Severočeské muzeum v Liberci zpřístupnilo v roce 2017 ze svých fondů tři novověké kodexy. Jejich obsahem jsou výpisy ze soudních kvaternů desk zemských z let 1557–1600 (inv. č. ST 1609), opis díla Viktorína Kornela ze Všehrd O práviech, súdiech i dskách země České knihy devatery pořízený v roce 1609 v Hradci Králové (inv. č. ST 1607) a soubor opisů listin a účtů rodiny hrabat Colloredo-Wallsee (inv. č. ST 1621).

 

Seznam dokumentů

Viktorín Kornel ze Všehrd: O práviech, súdiech i dskách země České knihy devateryinv. č. ST 1607; Severočeské muzeum v Liberci; Liberec; Česko
Výpisy z desk zemskýchinv. č. ST 1609; Severočeské muzeum v Liberci; Liberec; Česko
Soubor opisů listin a účtů rodiny hrabat Colloredo-Wallseeinv. č. ST 1621; Severočeské muzeum v Liberci; Liberec; Česko

Related Posts