Rukopisy Severočeského muzea v Liberci

Jste zde

Česky

Ze sbírek Severočeského muzea v Liberci byly v roce 2024 zpřístupněny dva rukopisy. Starším je teologický spis Johanna Chrysostoma Kretschmera (inv. č. ST 2406) z let 1667-1669, mladším kronika obce Jítrava (inv. č. ST 2405), kterou zpracoval v letech 1894-1900 tamní kameník Michael Linke a obsahuje kromě krátkého historického úvodu zejména zprávy o současných nebo nedávno minulých událostech 19. století.

 

Seznam dokumentů

Michael Linke: Gedenkbuch der Gemeinde Pankraz (Jítrava)inv. č. ST 2405; Severočeské muzeum v Liberci; Liberec; Česko

Related Posts