Rukopisy a tisky Slovanské knihovny

Jste zde

Česky

Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna zpřístupnila ze svých fondů v roce 2021 šest rukopisů a tisků z doby od 17. do 19. století. Tisky zastupuje vydání Kyjevo-pečerského pateriku - sbírky textů o mniších Kyjevsko-pečerské lavry - z roku 1661. Rukopisy obsahují texty chorvatské (hru Akile/Achilles chorvatského dramatika Junije Palmotiće a báseň Petra Kanaveloviće napsanou u příležitosti mise dubrovnického velvyslance do Cařihradu) a církevně slovanské (sborník různých děl A 2 a dále texty liturgické a paraliturgické).

 

Seznam dokumentů

Dubrovnik Sloboghien od Haracia na Blagh dan Ruke Suetieh Vlasi. 1695T 4216 (J 7472); Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna; Praha; Česko
[Oktoich]T 9754 (R 091/510); Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna; Praha; Česko
[Paterik ili Otečnik Pečerskij]T 9302 (R 09/564); Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna; Praha; Česko
BohohlasnykT 257 (Rd 67831); Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna; Praha; Česko
[Sbornik]A 2; Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna; Praha; Česko
AkileT 394 (J 3674); Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; Praha; Česko

Related Posts