Středověké rukopisy Muzea Brněnska

Jste zde

Česky

Muzeum Brněnska v roce 2024 digitalizovalo další čtyři středověké rukopisy z knihovny benediktinského opatství v Rajhradě. Časově i obsahově jde o homogenní celek - všechny kodexy pocházejí z první poloviny 15. století a obsahují převážně kazatelské sbírky, k nimž jsou připojeny i jiné kratší texty (např. v R 368 traktát proti přijímání pod obojí). V některých rukopisech jsou zapsány i české a německé glosy.

 

Seznam dokumentů

Sermones de sanctis per circulum anniR 366; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česko
Aurea lingua, sermones et legendae de sanctisR 368; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česko
Postilla super epistolas de tempore per circulum anniR 371; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česko
Sermones de sanctis per circulum anniR 374; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česko

Related Posts