Výsledky VaV 2011

Jste zde

V souvislosti s Manuscriptoriem byly v rámci VaV 2011 řešeny mj. následující tři úkoly:
 

  1. Implementace CERL thezaurus do MnS - poloprovoz | zpráva
    (Zdokonalení virtuálního badatelského prostředí Manuscriptoria - Využití tezaurů a databází autorit agregovaných CERL pro vyhledávání v Manuscriptoriu)
  2. Implementace technologie pro rozpoznávání typu informace v obrazech - poloprovoz | zpráva
    Zdokonalení virtuálního badatelského prostředí Manuscriptoria - rozšíření služeb Manuscriptoria rozšířením normalizované informace o typu obsahu obrazů)
  3. implementace vylepšeného vyhledávání se zahrnutím grafemických variant - ostrý provoz | zpráva
    (Zdokonalení virtuálního badatelského prostředí Manuscriptoria - Optimalizace metodiky využívání grafémů při vyhledávání v Manuscriptoriu)

Výsledky prvních dvou úkolů jsou dostupné jako poloprovozy. Třetí úkol je možno posuzovat v plném provozu - danou funkcí je možno aktivovat zaškrtnutím příslušného checkboxu v pokročilém formuláři.