Česká knižní malba do konce 13. století

You are here

Czech

Česká knižní malba do konce 13. století

Nejstarší rukopisy se do Čech (i dříve na Velkou Moravu) dostaly současně s christianizací země. Vlastní opisovačskou činnost můžeme postupně předpokládat při sboru kněží shromážděných při kostelech na Pražském hradě a později v zakládaných mužských klášterech. Dochovaných památek z této doby však máme minimum a náročnější zakázky zřejmě do konce 11. století vznikaly mimo území českého státu, alespoň např. u Kodexu vyšehradského, pořízeného pro korunovaci krále Vratislava I.