Nástroje a zdroje pro VISK 6

Jste zde

Definice pro VISK 6


Doplňkové nástroje

Pro podporu digitalizace v rámci projektu VISK 6 poskytuje Manuscriptorium tyto nástroje:

  • Generátor identifikace místa uložení či majitele
    Nástroj umožní na základě vstupních údajů o místě uložení a signatuře či jiném označení dokumentu vygenerovat správný jednoznačný kód digitálního dokumentu ve tvaru, jak je vyžadován v definici programu VISK6.

  • Validátor balíčku VISK 6
    Online služba umožní formální kontrolu balíčku dokumentu VISK 6 před jeho předáním do systémů NKČR. Výsledkem kontroly každého dokumentu je zpráva o formální správnosti s výčtem a popisem případných formálních chyb.

Upozornění: Pro použití těchto nástrojů musí být uživatel přihlášen a disponovat příslušnými oprávněními. Tato oprávnění zájemce obdrží od správce Manuscriptoria - žádost je možno zaslat emailem na info@manuscriptorium.com nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.