První polovina 14. století

Jste zde

Česky

První polovina 14. století

Konec 13. a počátek 14. století s sebou přináší i první rozsáhlejší dochované donátorské aktivity v oblasti knižní malby. První okruh je spojen s Kunhutou, dcerou Přemysla Otakara II. a abatyší kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Nejznámějším rukopisem této skupiny je tzv. Pasionál abatyše Kunhuty, obsahující texty o Kristově umučení, zčásti zpracované dominikánem Koldou z Koldic. Jeho písařem i iluminátorem byl Beneš, kanovník kláštera sv. Jiří, další rukopisy vzniklé ve stejné době byly určeny pro liturgickou praxi kláštera a jejich výzdoba se omezuje na ornamentální iniciálky.