Prezentace

Jste zde

Prezentace o Manuscriptoriu a související problematice.

Česky

Prezentace Manuscriptoria pro studenty knihovnictví - SOŠ prof. Švejcara v Plzni

Opět po dvou letech jsme na pozvání paní Mgr. Andrey Mařákové ve středu 5.4.2017 navštívili SOŠ prof. Švejcara, kde studují budoucí pracovníci knihoven, muzeí a archivů. Studentům jsme společně se zástupcem Referátu Manuscriptoria NK ČR, panem Tomášem Klimkem, představili sérii přednášek, které se kromě stručných informací o firmě AiP Beroun s.r.o věnovaly především projektu Manuscriptorium.

Česky