Partneři

Jste zde

Projekt je koordinován Národní knihovnou České republiky. Technologickým provozovatelem je společnost AiP Beroun s.r.o. Níže uvedení partneři se podíleli na nynější podobě Manuscriptoria během projektu ENRICH a/nebo přispívají do digitální knihovny jako obsahoví partneři.

Agregované zdroje

<

Město Instituce
(Instituce - anglicky)

 
Aarau, Switzerland Aargauische Kantonsbibliothek
Library of the Canton Aargau
Aarau, Switzerland Staatsarchiv Aargau
Archives of the Canton Aargau
Almaty, Kazakhstan Қазақстан Республикасының Ұлттық Кiтапханасы
National Library of Kazakhstan
Ankara, Turkey Millî Kütüphane
National Library of Turkey
Banská Bystrica, Slovakia Štátna vedecká knižnica v B. Bystrici
The State Scientific Library in Banská Bystrica
Basel, Switzerland Universitätsbibliothek Basel
University Library Basel
Beograd, Serbia Народна библиотека Србије
National Library of Serbia
Beograd, Serbia Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
University library "Svetozar Markovic"
Bern, Switzerland Burgerbibliothek Bern
Public Library Bern
Beromünster, Switzerland Stiftskirche St. Michael
Church Library St. Michael
Bologna, Italy CIRSFID - Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia Del Dirotto - Università di Bologna
CIRSFID
Braşov, Romania Biblioteca Judeteana George Baritiu Brasov
George Bariţiu Brasov County Public Library
Bratislava, Slovakia Univerzitná knižnica v Bratislave
University Library Bratislava
Bratislava, Slovakia Ústředná knižnica Slovenskej akadémie věd
Central Library of the Slovak Academy of Sciences
Brno, Czech Republic Moravská zemská knihovna
Moravian Library
Brno, Czech Republic Moravská galerie v Brně
Moravian Gallery in Brno
Brno, Czech Republic Moravské zemské muzeum v Brně
Moravian Museum
Brno, Czech Republic Moravský zemský archiv v Brně
Moravian Land Archive
Brno, Czech Republic Muzeum Brněnska
Brno Regional Museum
Brno, Czech Republic Archiv města Brna
Brno City Archive
Brugge, Belgium Openbare Bibliotheek Brugge
Bruges Public Library
Bucureşti, Romania Biblioteca Națională a României
National Library of Romania
Budapest, Hungary ELTE Egyetemi Könyvtár
University Library Budapest
Budapest, Hungary Országos Széchényi Kőnyvtár
National Széchényi Library
Budapest, Hungary Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
The Budapest University of Technology and Economics
Bydgoszcz, Poland Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
Provincial and Municipal Public Library in Bydgoszcz
Cologny, Switzerland Fondation Martin Bodmer
Martin Bodmer Fund
Česká Lípa, Czech Republic Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Museum and Gallery of National History and Geography in Česká Lípa
České Budějovice, Czech Republic Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
The Research Library of South Bohemia in České Budějovice
Einsiedeln, Switzerland Stiftsbibliothek
Monastery Library Einsiedeln
Engelberg, Switzerland Stiftsbibliothek
Monastery Library Engelberg
Firenze, Italy Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Firenze, Italy Centro per la comunicazione e l’integrazione dei media
Media Integration and Communication Centre
Frauenfeld, Switzerland Kantonsbibliothek Thurgau
Library of the Canton Thurgau
Fribourg/Freiburg, Switzerland Archives de l´Etat Fribourg/Statsarchiv Freiburg
State Archives of Fribourg
Fribourg/Freiburg, Switzerland Bibliothèque cantonale et universitaire/Kantons- und Universitätsbibliothek - e-codices
Cantonal and University Library Fribourg - e-codices
Fribourg/Freiburg, Switzerland Couvent des Cordeliers/Franziskanerkloster
Genève, Switzerland Bibliothèque de Genève
Municipal Librry of Genf
Havlíčkův Brod, Czech Republic Krajská knihovna Vysočiny
Regional Library of Vysočina
Havlíčkův Brod, Czech Republic Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Vysočina Museum Havlíčkův Brod
Heidelberg, Germany Ruprecht-Karls-Universitäts Bibliothek Heidelberg
University Library Heidelberg
Helsinki, Finland Národní knihovna Finska
National Library of Finland
Horažďovice, Czech Republic Městské muzeum Horažďovice
Municipal Museum Horažďovice
Hradec Králové, Czech Republic Muzeum východních Čech
Museum of Eastern Bohemia
Cheb, Czech Republic Nadační fond Historický Cheb
Foundation fund Historic Cheb
Chişinau, Moldova Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
National Library of Moldova
Chrudim, Czech Republic Regionální muzeum Chrudim
The Chrudim Regional Museum
Jindřichův Hradec, Czech Republic Muzeum Jindřichohradecka
Museum of the Jindřichův Hradec Region
Jihlava, Czech Republic Státní okresní archiv Jihlava
State Regional Archive Jihlava
Karlovy Vary, Czech Republic Krajské muzeum Karlovarského kraje
Carlsbad Regional Museum
Kežmarok, Slovakia Kežmarská lyceálna knižnica
Lyceum Library Kežmarok
Klatovy, Czech Republic Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
Dr. Hostaš Ethnographical Museum
Köln, Germany Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung - Universität zu Köln
Computer Science for the Humanities - University of Cologne
København, Denmark Københavns Universitet - Nordisk Foskningsinstitut
University of Copenhagen - Nordisk Foskningsinstitut
Kraków, Poland Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Public Library in Cracow
Kroměříž, Czech Republic Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž
Archbishop’s Chateau and Gardens Kroměříž
Kutná Hora, Czech Republic Galerie Středočeského kraje
Gallery of Central Bohemian Region
Lausanne, Switzerland Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne
Cantonale and University Library Lausanne
Lázně Kynžvart, Czech Republic Zámek Kynžvart
Castle Kynzvart
Liberec, Czech Republic Severočeské muzeum v Liberci
Museum of North Bohemia, Liberec
Lilienfeld, Austria Stiftsarchiv und Stiftsbibliothek Lilienfeld
Lilienfeld Monastery Archive and Library
Lisboa, Portugal Národní knihovna Portugalska
National Library of Portugal
Litomyšl, Czech Republic Regionální muzeum v Litomyšli
Regional Museum Litomyšl
Litoměřice, Czech Republic Státní oblastní archiv Litoměřice-Louny
State Regional Archive Litoměřice-Louny
Ljubljana, Slovenia Narodna in univerzitetna knjižnica
National and University Library
Louny, Czech Republic Oblastní muzeum v Lounech
Regional Museum in Louny
Lund, Sweden Lunds universitets bibliotek
University Library Lund
Luzern, Switzerland Provinzarchiv Schweizer Kapuziner Luzern
Archives of the Swiss Capuchin Province
Luzern, Switzerland Zentral- und Hochschulbibliothek
Central and College Library
Madrid, Spain Biblioteca Nacional de España
National Library of Spain
Madrid, Spain Patrimonio Nacional - Real Biblioteca
Royal Library
Madrid, Spain Universidad Complutense de Madrid
Complutense University of Madrid
Mikulov, Czech Republic Regionální muzeum v Mikulově
Regional Museum in Mikulov
Minsk, Belarus Национальной библиотеки Беларуси
National Library of Belarus
Mladá Boleslav, Czech Republic Muzeum Mladoboleslavska
Mladá Boleslav Regional Museum
Moskva, Russia Российская государственная библиотека
Russian State Library
Most, Czech Republic
Oblastní muzeum a galerie v Mostě
Neuchâtel, Switzerland Bibliothèque publique et universitire de Neuchâtel
Public and University Library
Nová Říše, Czech Republic Kanonie premonstrátů v Nové Říši
Premonstratensian Canonry Nová Říše
Novosibirsk, Russia Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН
State Public Scientific-Technological Library of the Siberian Branch of the RAS
Odessa, Ukraine Одесская государственная научная библиотека
Odessa State Research Library
Olomouc, Czech Republic Vědecká knihovna v Olomouci
Research Library Olomouc
Olomouc, Czech Republic Vlastivědné muzeum v Olomouci
Ethnographical Museum Olomouc
Olomouc, Czech Republic Arcibiskupství Olomoucké
Olomouc Archbishopric
Orselina, Switzerland Biblioteca Madonna del Sasso
Library Madonna del Sasso
Pardubice, Czech Republic Východočeské muzeum Pardubice
Museum of Eastern Bohemia in Pardubice
Plovdiv, Bulgaria Народна библиотека "Иван Вазов"
Ivan Vazov National Library
Plzeň, Czech Republic Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Pilsen Regional Research Library
Plzeň, Czech Republic Západočeské muzeum v Plzni
Museum of Western Bohemia
Polička, Czech Republic Městské muzeum a galerie
Town Museum and Gallery
Porrentruy, Switzerland Bibliothèque cantonale jursienne
Library of the Canton Jura
Praha, Czech Republic Státní oblastní archiv v Praze
State Regional Archive in Prague
Praha, Czech Republic Národní knihovna České republiky
National Library of the Czech Republic
Praha, Czech Republic Knihovna AV ČR
Library of the Czech Academy of Sciences
Praha, Czech Republic Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Royal Collegiate Chapter of Ss. Peter and Paul at Vyšehrad
Praha, Czech Republic Městská knihovna v Praze
Prague City Library
Praha, Czech Republic Národní technická knihovna
National Technical Library of the Czech Republic
Praha, Czech Republic Národní technické muzeum
National Technical Museum of the Czech Republic
Praha, Czech Republic Národní lékařská knihovna
National Library of Medicine of the Czech Republic
Praha, Czech Republic Národní pedagogická knihovna Komenského
Comenius National Pedagogical Library
Praha, Czech Republic Knihovna Národního muzea
Library of the National Museum of the Czech Republic
Praha, Czech Republic Památník národního písmenictví
Museum of Czech Literature
Praha, Czech Republic Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Royal Canonry of Premonstratensians at Strahov
Praha, Czech Republic Pražská konzervatoř
Prague Conservatory of Music
Praha, Czech Republic Evangelická teologická fakulta UK
Protestant Theological Faculty - Charles University of Prague
Praha, Czech Republic Katedra botaniky a fyziologie rostlin na České zemědělské univerzitě v Praze
Chair of Botanics and Physiology of Plants at the Czech University of Agriculture
Praha, Czech Republic Kabinet pro klasická studia FÚ AV ČR
Centre for Classical Studies, Czech Academy of Sciences
Praha, Czech Republic Parlamentní knihovna
Parliamentary Library
Praha, Czech Republic Společnost přátel Lužice
Friends of Lusatia Society
Praha, Czech Republic Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy
Institute for the History of Charles University - Archive of Charles University
Praha, Czech Republic Ústav pro jazyk český AV ČR
Institute of the Czech Language, Czech Academy of Sciences
Praha, Czech Republic Etnologický ústav AV ČR
Ethnological Institute, Czech Academy of Sciences
Praha, Czech Republic Vojenský historický ústav
Institute of Military History of the Czech Republic
Praha, Czech Republic MUDr. Jan Pajerek
MUDr. Jan Pajerek
Praha, Czech Republic Soukromá sbírka 1
Private Collection no. 1
Praha, Czech Republic Cross Czech, a.s.
Cross Czech, a.s.
Praha, Czech Republic Národní archiv
National Archive of the Czech Republic
Reykjavik, Iceland Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies
Reykjavik, Iceland Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn
National and University Library of Iceland
Sarnen, Switzerland Benediktinerkollegium
Benedictine Monastery
Sarnen, Switzerland Staatsarchiv Obwalden
State Archives of the Canton Obwalden
Sergijev Posad, Russia Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Holy Trinity St. Sergius Lavra
Schaffhausen, Switzerland Statsarchiv
State Archives
Schaffhausen, Switzerland Stadtbibliothek
Municipal Library
Schlatt, Switzerland Eisenbibliothek
Ironlibrary
Sion/Sitten, Switzerland Archives du Chapitre/Kapitelarchiv
Archives of the Sion Chapter
Sion/Sitten, Switzerland Mediathèque du Valais/Mediathek Wallis
Solothurn, Switzerland Domschatz der St.-Ursen-Kathedrale Solothurn
Treasury of the St. Urse Cathedral
Solothurn, Switzerland Zentralbibliothek
Central Library
St. Gallen, Switzerland Kantonsbibliothek - Vadianische Sammlung
Canton Library - Vadian Collection
St. Gallen, Switzerland Stiftsarchiv - Abtei Pfäfers
Monastery Archives - Abbacy Pfäfers
St. Gallen, Switzerland Stiftsbibliothek
Monastery Library
St. Pölten, Austria Diözesanarchiv St. Pölten
St. Pölten Episcopal Archives
Stockholm, Sweden Kungl. biblioteket - Sveriges nationalbibliotek
Royal Library – National Library Stockholm
Teplá, Czech Republic Klášter premonstrátů Teplá
Praemonstratensian Monastery Teplá
Teplice, Czech Republic Regionální muzeum v Teplicích
The Regional Museum in Teplice
Toruń, Poland Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
University Library Toruń
Trogen, Switzerland Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden
Library of the Canton Appenzell Ausserrhoden
Turnov, Czech Republic Muzeum Českého ráje v Turnově
Museum of Český Ráj
Utopia, Switzerland armarium codicum bibliophilorum
armarium codicum bibliophilorum
Vilnius, Lithuania Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
National Library of Lithuania
Vilnius, Lithuania Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Library of the Lithuanian Academy of Sciences
Vilnius, Lithuania Matematikos ir Informatikos Institutas
Institute of mathematics and informatics in Vilnius
Vilnius, Lithuania Vilniaus Universiteto Biblioteka
University Library Vilnius
Vyšší Brod, Czech Republic Cisterciácké opatství Vyšší Brod
Vyšší Brod Cistercian Abbey
Warsawa, Poland Biblioteka Narodowa
National Library of Poland
Wil, Switzerland Dominikanerinnenkloster St. Katharina
St. Catherine Monastery
Wrocław, Poland Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
University Library Wrocław
Yerevan, Armenia Հայաստանի Ազգային գրադարան
National Library of Armenia
Zagreb, Croatia Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
National and University Library of Croatia
Zámrsk, Czech Republic Státní oblastní archiv v Zámrsku
State Regional Archive
Zielona Gora, Poland Biblioteka Uniwersytecka UZ
University Library Zielona Gora
Zofingen, Switzerland Stadtbibliothek
Municipal Library
Zürich, Switzerland Zentralbibliothek
Central Library

 

Město Instituce
(Instituce anglicky)

 
Oxford, UK Oxford University Computing Services
Oxford University Computing Services
Poznań, Poland Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Poznań Supercomputing and Networking Center
Firenze, Italy Centro per la comunicazione e l’integrazione dei media
Media Integration and Communication Centre