Digitalizované rukopisy Severočeského muzea v Liberci

Jste zde

Česky

Z fondů Severočeského muzea v Liberci byla zpřístupněna skupina středověkých a novověkých rukopisů. Převážně jde o kodexy liturgické, z 15. století pochází neúplně dochovaný graduál a antifonář (ST 1778, ST 1779), součástí dvou různých rukopisů pak byly další zlomky (ST 135). Mladší je breviář nizozemského původu (ST 160) a procesionál nejspíše z Kolína nad Rýnem (ST 13). Na území Čech vznikla purkrechtní kniha vsí Krnsko a Pětikozly (ST 1608) a také genealogie rodu pana Jana staršího Vojska z Bogdunčovic a Kniha Tovačovská (ST 1615).

 

Seznam dokumentů

Registra purkrechtní vsí Krnsko a Pětikozlyinv. č. ST 1608; Severočeské muzeum v Liberci; Liberec; Česko
Gradualeinv. č. ST 1778; Severočeské muzeum v Liberci; Liberec; Česko
Antiphonariuminv. č. ST 1779; Severočeské muzeum v Liberci; Liberec; Česko
Graduale, fragmentainv. č. ST 135; Severočeské muzeum v Liberci; Liberec; Česko
Processionaleinv. č. ST 13; Severočeské muzeum v Liberci; Liberec; Česko
Breviariuminv. č. ST 160; Severočeské muzeum v Liberci; Liberec; Česko

Related Posts