Novověké kodexy Strahovské knihovny

Jste zde

Česky

Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna pokračovala v digitalizaci skupinou 18 novověkých rukopisů ze signaturního oddělení DB II. Většina těchto svazků je českého původu z období od první poloviny 16. do začátku 19. století. Po obsahové stránce tvoří největší část právní texty a sborníky (DB II 9, DB II 10, DB II 11, DB II 13, DB II 15, DB II 16), s nimiž souvisí také český překlad Institutiones císaře Justiniána opsaný v roce 1562 (DB II 14). Významnou památkou české literatury počátku 17. století je Město duchovní jménem Rozkoš duše Václava Porcia Vodňanského (DB II 4). Dále jsou v digitalizovaných rukopisech zastoupeny např. zápisky z pražské univerzity, konkrétně z přednášek Bernarda Bolzana (DB II 19, DB II 20), modlitební knížky (DB II 22, DB II 23) nebo česká kázání (DB II 5, DB II 7).

 

Seznam dokumentů

Právní sborníkDB II 10; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Právní sborníkDB II 11; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Vladislavské zřízení zemské s dodatky; Sněmovní ustanoveníDB II 13; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Ortely a nálezyDB II 15; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Právní sborníkDB II 16; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Bernard Bolzano: ReligionsphilosophieDB II 19; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Viktorin Kornel ze Všehrd: O právích země české knihy devateryDB II 2; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Bernard Bolzano: Lehrbuch der ReligionswissenschaftDB II 20; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Manuale secundum breviarium PraemonstratenseDB II 21; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Gebet- und Erbauungsbuch für eine katholische ChristinDB II 22; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Pokrm duše aneb cvičení se v pobožnosti pro dobré katolické křesťanyDB II 23; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Václav Porcius Vodňanský: Město duchovní jménem Rozkoš dušeDB II 4; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Matěj Hruška: Kázání na evangelia; Česká konfese a další textyDB II 5; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Guillelmus Gabriel Nivers: Dissertatio super cantum Gregorianum sive RomanumDB II 6; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Postila, zimní částDB II 7; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Zrcadlo mariánskéDB II 8; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Práva soběslavská a staropražská; Právní ustanoveníDB II 9; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Jan Kryštof Bořek: Selecta manuscripta. Volumen I, ecclesiastica regni BoemiaeDB I 1; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Jan Kryštof Bořek: Selecta manuscripta. Volumen II, publica regni BoemiaeDB I 2; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Jan Kryštof Bořek: Selecta manuscripta. Volumen IV, extractus comitiorum 1600-1717DB I 4; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Jan Kryštof Bořek: Selecta manuscripta. Volumen V, dicasterialia et politicaDB I 5; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko

Related Posts