Modlitební knížky z Oblastního muzea v Lounech

Jste zde

Česky

Oblastní muzeum v Lounech v roce 2023 zpřístupnilo obsahově homogenní kolekci čtyř modlitebních knížek z rozmezí let 1800-1837. Nejstarší z nich (sign. S 6460) je jazykově německá, ostatní české. Dvě z nich (sign. S 6229 a S 6458) napsal Václav Bulánek, učitel v Kralovicích, který opsal i další podobný rukopis uložený dnes v Prácheňském muzeu v Písku pod sign. L 157 950. Všechny tyto kodexy jsou zdobeny jednoduchými kolorovanými perokresbami.

 

Seznam dokumentů

Duchovní poklad duší věrnýchS 6237; Oblastní muzeum v Lounech; Louny; Česko
Štěpná zahradaS 6229; Oblastní muzeum v Lounech; Louny; Česko
Štěpná zahradaS 6458; Oblastní muzeum v Lounech; Louny; Česko
GebetbuchS 6460; Oblastní muzeum v Lounech; Louny; Česko

Related Posts