Digitalizované rukopisy Národní knihovny ČR

Jste zde

Česky

Další část nově zpřístupněných rukopisů z fondů Národní knihovny obsahuje především novověké opisy starších historických pramenů, pocházející z děčínské knihovny Thun-Hohensteinů (signatura XIX), opisem prací Bohuslava Balbína je dvojsvazkový rukopis XXIII.C.40. Digitalizované středověké kodexy jsou českého původu a vznikly v druhé polovině 14. a na začátku 15. století; obsahově jde o pestrou směs zahrnující díla kazatelská, mystická, přírodovědná, teologická i filosofická.

 

Seznam dokumentů

Varii textus theologici, sermonesVIII.D.29; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Peregrinus de Oppolia (Opole) (et alii?): Sermones de sanctis; Speculum humanae salvationisVIII.E.1; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Bertholdus de Ratisbona: Sermones (Rusticanus) de sanctisVII.D.1; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Jiří Kezelius Bydžovský: KronikaXIX.B.12; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Václav Nosidlo z Geblic: Kronika z let 1626-1638XIX.B.6; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Staré letopisy českéXIX.C.10; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Staré letopisy české 1433-1503XIX.C.11; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Staré letopisy české 1338-1432XIX.C.12; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Relatione di Germania di Mons. Caraffa Vescovo d' Auersa ritornato da quella Nuntiatura l' anno 1628XIX.C.16; Národní knihovna České republiky; Praha; Česká republika
Acta in Curia Romana. Querimoniae de Wenceslao rege apud Bonifacium IX.XIX.C.5; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Tractatus de magistratibus regni seu Miscellaneorum decadis I liber XmusXXIII.C.40/2; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko

Related Posts