Všeobecné obchodní podmínky

Jste zde

Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas Národní knihovně České republiky, se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 1, IČ: 00023221 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

  • Uživatelské ID
  • E-mail 

E-mail je nutné zpracovat pro potřeby zaslání zapomenutého hesla a upozorňování na novinky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kontaktní údaje info@manuscriptorium.com.  Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i

  • zpracovatel AiP Beroun s.r.o., se sídlem Talichova 807, 266 01, Beroun, IČ: 25778943 (Poskytovatel softwaru Manuscriptoria),
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.