Blog

Jste zde

13
Lis

Řecký rukopis z Vědecké knihovny v Olomouci

Vědecká knihovna v Olomouci v roce 2021 zdigitalizovala řecký rukopis z druhé poloviny 15. století, nejspíše italského původu (sign. M I 79). Kodex obsahuje Hésiodova díla Opera et dies a Theogonia s komentáři, Pseudo-Hésiodovo Scutum Herculis a další kratší texty.

13
Lis

Bzenecký kancionál Vlastivědného muzea v Olomouci

Ze sbírkové knihovny Vlastivědného muzea v Olomouci byl zpřístupněn kancionál, označovaný podle místa svého užívání jako Bzenecký (sign. K-24087). Většina tohoto kodexu byla napsána v druhé polovině 17. století, snad v 60. letech, na prázdné strany byly ale doplňovány další písně i v 18. století a rukopis obsahuje také občasné záznamy o dobových událostech. Rozdělení rukopisu odpovídá dalším kancionálům: nejprve jsou zapsány ranní písně, dále zpěvy k pohyblivým svátkům církevního roku, nedělní, sváteční a k dalším příležitostem, ke commune sanctorum, svátkům světců a Panně Marii a na závěr písně večerní.

15
Zář

Odešel otec zakladatel

Dne 29. srpna 2021 zemřel Ing. Stanislav Psohlavec, jeden ze zakladatelů Manuscriptoria.

14
Zář

Staré tisky Národní technické knihovny

Národní technická knihovna v roce 2021 zpřístupnila ze svých fondů 11 starých tisků a jejich konvolutů. Nejstarším z nich je sign. A 19, která obsahuje dvě norimberská vydání z let 1538 a 1540 - Unterweisung der Messung mit dem Zirkel und Richtscheit Albrechta Dürera a Von der Kunst Perspectiva Jeana Pèlerina. Další tisky pocházejí z období od 16. do 18. století z území Čech, Rakouska, Nizozemí, Švýcarska a Německa a týkají se zejména architektury a mořeplavby.

Stránky