Blog

Jste zde

13
Črv

Středověký sborník Oblastního muzea a galerie v Mostě

Z fondů Oblastního muzea a galerie v Mostě byl digitalizován středověký sborník rakouského původu, jehož části byly opsány v letech 1419 a 1420, jako místo dokončení je u jedné uveden Bruck an der Mur ve Štýrsku. Autory jednotlivých opsaných teologických textů byli Honorius Augustodunensis, papež Řehoř I., Isidor ze Sevilly, Augustin z Ancony a Richard od Sv. Viktora.

4
Čer

Novověké rukopisy Strahovské knihovny

Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna v roce 2022 zpřístupnila dalších 29 novověkých rukopisů ze signaturních oddělení DA IV a DA V. Nejstarším z nich je soubor kázání strahovského opata a doksanského probošta Ondřeje Wernera z druhé poloviny 16. století v kodexu DA IV 53. Po obsahové stránce digitalizované rukopisy obsahují dvě rozsáhlé skupiny textů. První tvoří meditativní spisy, sbírky modliteb a další díla vztahující se k osobní zbožnosti (signatura DA IV), mezi nimiž jsou zastoupeny např. texty jezuity Mikuláše Lenczyckého (DA IV 56 a DA IV 60). Rukopis DA IV 54 je doplněn řadou vlepených nebo vložených rytin. Druhou rozsáhlou skupinu představují opisy přednášek, a to jak z pražského arcibiskupského semináře, tak z pražské univerzity (velká část zpřístupněných rukopisů signatury DA V); některé opisy ale pocházejí i ze studií v zahraničí (DA V 6). Mezi písaři jednotlivých studijních kodexů byli i pozdější opati strahovského kláštera Vincenc Makarius Frank a František Michael Daller.

5
Kvě

Rukopisy Regionálního muzea v Mikulově

Regionální muzeum v Mikulově v roce 2022 digitalizovalo sedm rukopisů. Nejstarší z nich pochází z přelomu 14./15. století a obsahuje kázání a teologické texty (MIK 6389). Další dva středověké kodexy vznikly asi v 70. letech 15. století. V prvním je zapsán neúplný výklad Waltera Burleyho k Aristotelově Fyzice (MIK 6378), v druhém první část Teologické sumy Tomáše Akvinského a další, zejména právní texty (MIK 6372). Novověké rukopisy obsahují knihovní katalogy k mikulovským sbírkám, neúplné kvestie k Aristotelovým knihám přírodní filosofie a španělsky psané rozmluvy o lidské přirozenosti složené Joachimem de Vincis pro Maximiliána z Dietrichsteina.

Stránky