Novověké rukopisy Strahovské knihovny

You are here

Czech

Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna v roce 2023 digitalizovala 22 novověkých rukopisů uložených na signatuře DA V. Jde bez výjimky o zápisky z přednášek konaných od 17. do začátku 19. století v pražském arcibiskupském semináři, na studiích jednotlivých církevních řádů nebo na pražské univerzitě. Mezi přednášejícími se objevují významní církevní představitelé a vyučující své doby, jako byli např. irští františkáni (hyberni) Anthony Farrell a Eduard Tyrrell, premonstráti Gilbert Jan Michael Himmer a Benedikt Johann Nepomuk Pfeiffer, jezuita Martin Eisman nebo cisterciáci Nivard Maschka a Hieronymus Besnecker.

 

Seznam dokumentů

Von der EthikDA V 22; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Antonius Ferallus (partim?): Tractatus theologiciDA V 19; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Alexius Perelcius: Theologia moralisDA V 33; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Tractatus theologiciDA V 38; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Textus theologiciDA V 28; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Tractatus theologiciDA V 32; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Benedikt Johann Nepomuk Pfeiffer: Theologiae dogmaticae institutionesDA V 36; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Raphael Adam Tobl (?): Tractatus variiDA V 26; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
De sacramento eucharistiae quaestiones IXDA V 40; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Theologia moralisDA V 27; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Tractatus theologiciDA V 29; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
De Deo uno et trinoDA V 31; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Adolf Fischer: Christliche SittenlehreDA V 25; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Blasius Antonius de Comitibus a Mediolano: Tractatus de sacramentis in genere et specieDA V 34; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Tractatus de sacramentisDA V 37; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Martin Eisman: Tractatus de vitiis et peccatis; Martin Eisman: Tractatus de divina gratiaDA V 20; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Benedikt Johann Nepomuk Pfeiffer: Theologiae dogmaticae institutionesDA V 24; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko