Kancionál z Vlastivědného muzea v Olomouci

You are here

Czech

Z fondů Vlastivědného muzea v Olomouci byl digitalizován kancionál, označovaný podle svého písaře jako Klabíkův kancionál II (sign. K-24068). Byl napsán v roce 1674 v Želechovicích u Zlína a později byl užíván v Lomnici u Tišnova; postupně byl také doplňován o další písně. Texty základní vrstvy jsou na začátcích zdobeny barevnými iniciálami.

 

Seznam dokumentů

Kancionál, tzv. Klabíkův kancionál IIK-24068; Vlastivědné muzeum v Olomouci; Olomouc; Česko