Rukopisy Národní knihovny České republiky

You are here

Czech

Další skupina digitalizovaných středověkých rukopisů Národní knihovny čítá deset svazků. Jde o kodexy vzniklé v širokém časovém rozmezí, nejstaršími z nich jsou konvolut různých původně samostatných biblických knih s glosami (sign. III.E.3) a homilie na evangelia papeže Řehoře I. (VI.C.25). Ostatní rukopisy pocházejí ze 14. a 15. století a kromě teologických a kazatelských textů obsahují i různá díla školního zaměření. Čeští autoři jsou zastoupeni díly zapsanými v kodexu VI.C.11: jde jednak o výklad knihy Žalmů od Mikuláše z Rakovníka, jednak o traktát Štěpána z Pálče De aequivocatione nominis ecclesia. Jazykově německé texty jsou obsaženy v rukopisech VI.C.27 (návod k pěstování ovocných stromů) a v IV.E.26 (obsahy jednotlivých žalmů).

 

Seznam dokumentů

Breviarium ordinis fratrum minorumVI.C.26; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Gregorius papa I.: Homiliae quadraginta in evangeliaVI.C.25; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus variiIV.E.26; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Biblia, partes, cum glossisIII.E.3; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus in scholis usitatiIII.G.21; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko