Sborník Vědecké knihovny v Olomouci

You are here

Czech

Vědecká knihovna v Olomouci zpřístupnila sborník z první poloviny 15. století (sign. M II 55). Jeho obsahem jsou jednak proslovy vyslance basilejského koncilu Jana Palomara a další protihusitská díla, jednak spisy kancléře pařížské univezity Jeana Gersona a dále menší texty včetně bul papeže Martina V.

 

Seznam dokumentů

Textus variiM II 55; Vědecká knihovna v Olomouci; Olomouc; Česko