Rukopisy Národní knihovny ČR

You are here

Czech

Nově zpřístupněné rukopisy Národní knihovny ČR se dají rozdělit do tří menších skupin. Největší pochází ze starého klementinského fondu, jde o původem české středověké rukopisy, které jsou ale po obsahové stránce velmi různorodé - najdeme v nich díla teologická, lékařská, astronomická i právní, v rukopisu VI.F.17 je pak sbírka kázání, kterou sestavil Mikuláš Mníšek, zčásti i s využitím textů Jana Husa. Další tři digitalizované kodexy pocházejí z fondu bývalé pražské lobkowiczké knihovny - jde o dva rukopisy 12.-13. století získané z knihovny premonstrátského kláštera Weissenau a dále o tzv. Heermannovu Rožmberskou kroniku. Rozsahem nejmenší je pak dvojsvazkové protilutherské dílo Josefa Arnošta Barisiena Dictionarium Lutheri.

 

Seznam dokumentů

Textus theologiciVIII.D.23; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus mediciVIII.F.18; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus astronomiciXIII.F.17; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Josephus Ernestus Barisien: Dictionarium Lutheri, tomus primus, A-LXVI.A.16/1; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Josephus Ernestus Barisien: Dictionarium Lutheri, tomus secundus, M-Z(V)XVI.A.16/2; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Chronica RosenbergicaXXIII.C.51; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Sermones, magna ex parte Bernardi Claraevallensis et Petri DamianiXXIII.E.60; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko