News and events

Jste zde

News and interesting events.

Anglicky

The Lipnice Bible exhibition online!

You can visit new virtual exhibition The Lipnice Bible 1421–2021: A Shield of Faith for Turbulent Times in the Manuscriptorium. The Lipnice Bible, currently stored in the Museum of the Bible, Washington, D.C., is on display in the National Library of the Czech Republic, from the 1st to the 15th of September 2021. The exhibition has been prepared by a research team lead by Lucie Doležalová and Karel Pacovský from the Faculty of Arts, Charles University, on the occasion of 600th anniversary of creation of this unique medieval manuscript.

Anglicky

An exhibition of the Lipnice Bible and other biblical manuscripts

National Library of the Czech Republic will be hosting the exhibition The Lipnice Bible 1421–2021: Shield of Faith in the Turbulent Times. From 1 September to 15 September 2021, a unique medieval manuscript, known as the Lipnice Bible, will be displayed there, alongside other precious biblical manuscripts stored in the National Library. In its virtual form, the exhibition will also be accessible in our digital library. Moreover, the entire already-digitized Lipnice Bible will be published here in the Manuscriptorium.

Anglicky

UNESCO 70th anniversary

Manuscriptorium provides access to manuscript collection of the Czech Reformation and to university theses collection, that are  parts of the list of the UNESCO Memory of the World. Manuscriptorium took part in creating recommendation for digitization of the written and documentary heritage. Thus it has gained the right to publish UNESCO 70th anniversary logo on its homepage.

Anglicky

70. výročí UNESCO

Manuscriptorium zpřístupňuje soubory rukopisů české reformace a univerzitních tezí, které jsou zapsány na seznamu UNESCO Paměť světa. Manuscriptorium také spolupracovalo na tvorbě doporučení pro digitální zpřístupnění písemného a dokumentového dědictví. Proto získalo právo zveřejnit na svých stránkách logo k sedmdesátému výročí UNESCO.

Česky