Středověké rukopisy Národní knihovny České republiky

Jste zde

Česky

Více než čtyři desítky digitalizovaných středověkých rukopisů Národní knihovny obsahují několik menších tematicky homogenních skupin. První tvoří jazykově české biblické rukopisy (šest svazků signatury XVII, všechny z 15. století). Liturgické rukopisy zastupují kodexy kláštera sv. Jiří na Pražském hradě (rukopis XII D 11 nechala napsat na začátku 14. století jeho abatyše Kunhuta, dále např. XII E 1, XIII C 1b, XIV D 21), ale i klášterů dalších (XIII C 11 z konventu českokrumlovských klarisek, břevnovské breviáře VI G 11 a XII A 22). Hagiografickou literaturu reprezentuje zejména několik rukopisů Zlaté legendy Jakuba z Voragine (XII D 19, XII E 14, XIII B 11). Početné jsou rovněž sbírky kázání, a to jak českých autorů (Tomášek ze Strakonic, XII E 7a), tak např. napsané na objednávku českých klášterů (kázání Bertranda de Turre v rukopisu XII D 6, který nechal pořídit chotěšovský probošt Petr I.). Většina dalších kodexů obsahuje teologickou literaturu, ale nechybějí ani díla gramatická, právní, přírodovědná, formulářová sbírka Petra z Vineis a další.

 

Seznam dokumentů

Compactata (Kompaktáta)44.G.111; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
BreviariumVI.G.11; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Jacobus de Voragine: Legenda aurea cum additamentisXIII.B.11; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
"Collectarius"XIII.C.11; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Breviarium, pars aestivalisXIII.C.1b; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Robertus Grosseteste (Lincolniensis): Dicta 147 (Dictamina)XIII.D.10; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Petrus de Vinea (Vineis): Epistolarum libri sexXIII.F.4; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Varii textus theologiciXIII.G.15; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Varii textus theologiciXIII.G.7; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Sermones variiXII.A.11; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Jacobus de Voragine: Mariale aureum; Biblia MarianaXII.A.16; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Breviarium, pars aestivalisXII.A.22; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Orationes (praecipue suffragia sanctorum et pro defunctis)XII.D.11; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Jacobus de Voragine: Legenda aureaXII.D.19; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Bertrandus de Turre: Sermones super epistolas dominicales; Pantheon miraculorumXII.D.6; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Jacobus de Voragine: Legenda aurea cum aliis legendis sanctorumXII.E.14; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
BreviariumXII.E.1; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Thomasco de Strakonicz: Sermones de temporeXII.E.7a; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Casus conscientiaeXII.F.6; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Rosarium (Rosarius), recensio breviorXII.G.17; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Sermones variiXII.G.23; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Processionale particulare monasterii sancti Georgii in castro PragensiXIV.D.21; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Vocabularius Lucianus; Expositiones verborum; Confessionale metricum; RhetoricaXI.D.6; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
BibleXVII.A.28; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
BibleXVII.A.30; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Nový zákon; Postní epištoly; PerikopyXVII.D.19; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Nový zákon; Epištolní čteníXVII.E.6; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Bible, Starý zákon, částXVII.F.4; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Bible, Nový zákon; Postní epištolyXVII.G.5; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Franciscus Gravanus de Janua: Sermones apogryphi de sanctisX.A.24; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Thomas de Erfordia: De modis significandi sive grammatica speculativa cum commentarioX.F.19; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Hugo Spechtshart (Spechsart) de Reutligen: Speculum grammaticale cum commentarioX.F.6; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Hugo de Sancto Caro: Commentarius in PsalteriumX.F.7; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko

Related Posts