Kodexy Vědecké knihovny v Olomouci

Jste zde

Česky

Vědecká knihovna v Olomouci rozmnožila svůj soubor digitalizovaných rukopisů o další dva. Oba byly vytvořeny v druhé polovině 15. století, cisterciácký misál M II 82 je psán na pergamenu a zdoben kreslenými figurálními a ornamentálními iniciálami, Nový zákon M I 240 je papírový.

 

Seznam dokumentů

Missale festivum Ordinis CisterciensisM II 82; Vědecká knihovna v Olomouci; Olomouc
Novum testamentum cum prologisM I 240; Vědecká knihovna v Olomouci; Olomouc

Related Posts