Antifonář vyšehradské kapituly

Jste zde

Česky

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě zpřístupnila antifonář z 15. století (sign. Ms 6). Rukopis s pěti většími ornamentálními iniciálami byl svázán na přelomu 15. a 16. století a dnes není dochován v původním rozsahu; není známa ani instituce, pro kterou byl určen.

 

Seznam dokumentů

Antiphonarium de tempore et de sanctis, pars hiemalisMs 6; Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě; Praha; Česko

Related Posts