Digitalizované graduály a antifonáře Královské kanonie premonstrátů na Strahově

Jste zde

Česky

Ze sbírek Strahovské knihovny byl zpřístupněn homogenní soubor rozměrných liturgických rukopisů - antifonářů a graduálů. Jednotlivé kodexy pocházejí z doby od konce 15. do 17. století, nejstarším z nich je minoritský graduál DA I 4, snad slezského původu, který byl později v majetku kláštera ve Znojmě. Graduál DA I 5 vznikl přímo ve strahovském klášteře na začátku 17. století, jeho písařem byl premonstrát Jan Václav Šícha a objednavatelem strahovský opat Jan Lohelius. Ostatní kodexy (DA I 1-3) jsou mimočeského původu a stejně jako DA I 5 jsou poměrně bohatě zdobeny, kvalita iluminací ale není hodnocena vysoko.

 

Seznam dokumentů

Antiphonarium, pars hyemalisDA I 1; Praha; Česko
Antiphonarium, pars aestivalisDA I 2; Praha; Česko
Graduale; antiphonariumDA I 3; Praha; Česko
GradualeDA I 4; Praha; Česko
GradualeDA I 5; Praha; Česko

Related Posts