Rukopisy Severočeského muzea v Liberci

Jste zde

Česky

Severočeské muzeum v Liberci v roce 2018 digitalizovalo čtyři novověké rukopisy a soubor 27 úředních písemností. Nejstarším rukopisem je cvičebnice poetiky a gramatiky z doby po polovině 17. století (inv. č. ST 1753), s úřední agendou souvisí kniha cechu pláteníků z Herriedenu z let 1729–1787 (inv. č. ST 703) nebo potvrzení o vykonaných studiích vydané pro Johanna Georga Mayera (inv. č. ST 241). Dále byl zpřístupněn soubor cechovních statut, potvrzení o křtu, výučních listů, kvitancí a dalších dokumentů (inv. č. ST 143), vzniklých v rozmezí let 1527–1802 v severních Čechách.

 

Seznam dokumentů

Sborník morálně-náboženských textůinv. č. ST 54; Severočeské muzeum v Liberci; Liberec; Česko
Potvrzení pro Johanna Georga Mayera o vykonaných studiíchinv. č. ST 241; Severočeské muzeum v Liberci; Liberec; Česko
Soubor cechovních statut, potvrzení o křtu a výučních listů z l. 1527–1802inv. č. ST 143; Severočeské muzeum v Liberci; Liberec; Česko
Cvičebnice poetiky a gramatikyinv. č. ST 1753; Severočeské muzeum v Liberci; Liberec; Česko
Kniha cechu pláteníků z Herriedenu z let 1729–1787inv. č. ST 703; Severočeské muzeum v Liberci; Liberec; Česko

Related Posts