Tisky Západočeského muzea v Plzni

Jste zde

Česky

Západočeské muzeum v Plzni v roce 2018 digitalizovalo jednu inkunábuli a dva staré tisky. Inkunábule, část bible doplněná různými výklady (sign. 502 A 009), byla vytištěna v Benátkách v roce 1495 a její vazba byla zhotovena v polovině 16. století pro papeže Pavla IV. Starší tisk obsahuje dvojici děl vytištěných v Norimberku v druhé polovině 17. století s ukázkami kaligrafického písma, mladší, Anweisung zu der allgemeinen Reiß und Zeichnung-Kunst Johanna Georga Seillera, pochází z roku 1757 z Curychu.

 

Seznam dokumentů

Seiller, Johann Georg: Anweisung zu der allgemeinen Reiß und Zeichnung-Kunst511 C 004; Západočeské muzeum v Plzni; Plzeň; Česko
[Konvolut s ukázkami kaligrafického písma]505 C 010; Západočeské muzeum v Plzni; Plzeň; Česko

Related Posts