Blog

Jste zde

12
Pro

Rukopisy Severočeského muzea v Liberci

Severočeské muzeum v Liberci v roce 2018 digitalizovalo čtyři novověké rukopisy a soubor 27 úředních písemností. Nejstarším rukopisem je cvičebnice poetiky a gramatiky z doby po polovině 17. století (inv. č. ST 1753), s úřední agendou souvisí kniha cechu pláteníků z Herriedenu z let 1729–1787 (inv. č. ST 703) nebo potvrzení o vykonaných studiích vydané pro Johanna Georga Mayera (inv. č. ST 241). Dále byl zpřístupněn soubor cechovních statut, potvrzení o křtu, výučních listů, kvitancí a dalších dokumentů (inv. č. ST 143), vzniklých v rozmezí let 1527–1802 v severních Čechách.

3
Pro

Výstava Documentary Heritage on the Silk Road from the 16th to the 20th Century

V úterý 4. prosince 2018 se otvírá v sídle UNESCO v Paříži výstava Documentary Heritage on the Silk Road from the 16th to the 20th Century.

23
Lis

IIIF v Manuscriptoriu

Manuscriptorium je od založení EUROPEANA v r. 2008 dodavatelem obsahu do tohoto portálu, nicméně díky technologiím IIIF a EUROPEANA Search API slouží dnes EUROPEANA i k získávání bezešvého přístupu k obsahu třetích stran, a to jak dosavadních partnerů, tak i dalších digitálních knihoven v Evropě. Jde o nesporný úspěch v oblasti dynamické agregace dat nejen v evropském měřítku.

12
Lis

Rukopisy knihovny Benediktinského opatství Rajhrad

Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad spravovaná Muzeem Brněnska v roce 2018 digitalizovala pět rukopisů, z toho čtyři středověké. Nejstarším je breviář (R 598), který nechal pořídit opat cisterciáckého kláštera v Sedlci Heidenreich v roce 1308, z první poloviny 14. století pochází rovněž Zlatá legenda Jakuba z Voragine (R 350). Další dva rukopisy s komentářem k Řeholi sv. Benedikta (R 348), resp. s částí breviáře (R 591) byly napsány ve druhé polovině, resp. na konci 14. století. Novověké rukopisy zastupuje světová kronika Jana Nepomuka Klassinga (R 356) z roku 1771, doprovázená četnými perokresbami.

Stránky