Informace o zpracování osobních údajů

Jste zde

Digitální knihovnu Manuscriptorium lze používat bez registrace. V takovém případě jsou zpracovávány pouze cookies, a to funkční, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek, a analytické, které slouží pro zpětnou vazbu a zlepšení fungování webových stránek. Bližší informace o použitých cookies, a době jejich uložení naleznete ve svém webovém prohlížeči v cookies liště.

V případě, že chcete používat pokročilejší funkce digitální knihovny, je třeba se zaregistrovat. Registrace je zdarma a plně on-line a jejím provedením se nestáváte čtenářem Národní knihovny České republiky.

Registrací udělujete souhlas Národní knihovně České republiky, se sídlem Mariánské náměstí 190/5, 110 00 Praha 1, IČO: 00023221 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávala tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, přihlašovací jméno, ID uživatele (bude přiděleno automaticky). Účelem zpracování je možnost využívat pokročilé nástroje pro práci v dané digitální knihovně. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Bez výše uvedených údajů nelze provést registraci uživatele a nelze tak používat pokročilé nástroje pro práci s digitální knihovnou. E-mail bude zpracováván pro potřeby přihlášení, nebylo-li uvedeno přihlašovací jméno, zaslání zapomenutého hesla a provozní informace týkající se dané digitální knihovny.

Výše uvedené údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 2 let.

Zpracovatelem osobních údajů je společnost AiP Beroun s.r.o., se sídlem Talichova 807, 266 01, Beroun, IČ: 25778943 (poskytovatel softwaru Manuscriptoria), případně jeho subdodavatelé. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním zprávy o zpětvzetí souhlasu/žádosti o výmaz na kontaktní adresu: info@manuscriptorium.com. E-mailová zpráva musí být zaslána z registrovaného e-mailu.

Obecné informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete zde: https://text.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/zakladni-dokumenty/gdpr-v-narodni-knihovne.